Classificatie van COVID-19

Vragen van het Lid Van Haga aan de minister van VWS over de classificatie van COVID-19 en aanverwante vragen.

1.            Wat is de CFR (Case Fatality Rate) van COVID-19 in maart 2020 en wat is de CFR op 1 september 2020 in Nederland?

2.            Wat was de CFR van influenza in de jaren 2017, 2018 en 2019 in Nederland?

3.            Wat is de IFR (Infection Fatality Rate) van COVID-19 in maart 2020 en wat is de IFR op 1 september 2020 in Nederland?

4.            Wat was de IFR van influenza in de jaren 2017, 2018 en 2019 in Nederland?

5.            Bent u het eens met de classificatie van COVID-19 als een klasse A ziekte?

6.            Kan de WHO de classificatie van COVID-19 als een klasse A ziekte tussentijds aanpassen?

7.            Verschilt de classificatie per land? Zo nee, waarom niet?

8.            Kunt u een overzicht geven van de classificaties van COVID-19 per 1 april 2020 en 1 september 2020 in de andere EU landen?

9.            Is de Minister van VWS verplicht om de classificatie als A-ziekte over te nemen? Zo nee, waarom is dat dan wel gebeurd?

10.          Is er aanleiding om de classificatie van COVID-19 als een ziekte in de A-categorie te wijzigen nu er meer bekend is over het virus? Zo nee, waarom niet?

11.          Wat zou het gevolg zijn voor het beleid met betrekking tot de coronamaatregelen bij een afschaling van COVID-19 van een A-status naar bijvoorbeeld een B-status?

12.          Bent u op de hoogte van het artikel https://www.rt.com/op-ed/500000-covid19-math-mistake-panic/  ?

13.          Bent u het eens met de conclusie dat er een fout gemaakt is op grond waarvan COVID-19 ten onrechte in klasse A terecht is gekomen?

14.          Vindt u dat er aanleiding bestaat, gelet op de inhoud van het bovengenoemde artikel, om de indeling van COVID-19 in klasse A in Nederland te wijzigen?

15.          Kunt u aangeven welke criteria worden gehanteerd om te bepalen wanneer sprake is van een epidemie en tevens welke criteria worden gehanteerd om te bepalen wanneer een epidemie voorbij is? En kunt u dit ook specifiek voor COVID-19 doen?

16.          Kunt u aangeven wat voor effect de vals positieven bij PCR testen hebben op het vaststellen van de CFR en de IFR?

17.          Kunt u bewijs overleggen waaruit blijkt dat de PCR-test gevalideerd is om echte COVID-19 besmettingen (mensen die besmettelijk voor anderen zijn en er in meer of mindere mate symptomen van hebben) aan te tonen?

18.          Kunt u alle modellen, data en aannames overleggen die gebruikt zijn bij het schatten van het reproductiegetal R?

19.          Kunt u alle modellen, data en aannames overleggen die gebruikt zijn bij het meten en schatten van de effecten van de 1,5m maatregel?

20.          Kunt u, nu Jaap van Dissel bij een van de Technische Briefings heeft aangegeven dat 1,5 meter arbitrair is, aangeven wat uw onderbouwing is om, ondanks het feit dat de WHO 1,0 meter adviseert, toch te kiezen voor 1,5 meter?