Dansscholen

Vragen van het lid Van Haga (Van Haga) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de aangenomen motie Van Haga – Hiddema inzake duidelijkheid voor de dansscholen (ingezonden 18 juni 2020).

 

1. Bent u op de hoogte van de aangenomen motie Van Haga – Hiddema inzake duidelijkheid voor de dansscholen (motie 25295 nr. 412)?

2. Kunt u aangeven op welke wijze en binnen welke termijn u uitvoering zult gaan geven aan deze motie?

3. Kunt u aangeven onder welke categorie de dansscholen vallen?

4. Kunt u aangeven waarom sportscholen wel open zijn maar dansscholen nog steeds gesloten moeten blijven?

5. Kunt u aangeven of de dansscholen op 1 juli 2020 weer kunnen starten?

6. Indien dit niet het geval is, kunt u dan aangeven waarom niet en wat dan wel de datum wordt waarop de dansscholen weer open kunnen?