Drank- en Horecawet

Vragen van het Lid Van Haga (Van Haga) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de aanpassing van de Drank- en Horecawet.

1.            Is het kabinet zich ervan bewust dat de voorgenomen invoeringsdatum van 1 januari 2021 te vroeg komt voor een goede uitvoering van de wet, omdat afspraken tussen retailers en producenten over kortingsacties ver van te voren worden gemaakt in verband met de tijd die nodig is om de acties voor te bereiden?

2.            Is het kabinet zich ervan bewust dat deze voorbereiding minimaal een half jaar duurt, waardoor de wet zeker niet eerder in werking kan treden dan 1 juli 2021?

3.            Waarom zal de NVWA pas een maand voordat de wet in werking treedt haar handhavingsbeleid in de Staatscourant publiceren?

4.            Is het kabinet zich ervan bewust dat indien pas een maand voor invoering van de wet duidelijkheid omtrent het handhavingsbeleid wordt verschaft, dit veel te kort dag is om kortingsacties voor te bereiden?

5.            Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze vragen te beantwoorden, voordat het debat hierover plaatsvindt?