Fout-positieve uitslagen van de PCR-testen

Vragen van het Lid Van Haga (Van Haga) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake fout-positieve uitslagen van de PCR-testen.

1.            Bent u bekend met het artikel uit het NRC ‘Geen corona, toch in quarantaine: mogelijk honderden fout-positieve uitslagen per week’ de dato 10 september 2020?

2.            Kunt u bevestigen dat het aantal fout-positieven dat gemeld wordt klopt? Indien nee, waarom niet?

3.            Wat voor gevolg heeft bovenstaande voor de cijfers en statistieken in de afgelopen maanden?

4.            Gaat u, nu deze cijfers een veel te hoog aantal besmettingen laten zien, deze cijfers alsnog aanpassen? Indien nee, waarom niet?

5.            Welke consequentie heeft dit voor de huidige maatregelen in verband met het coronavirus?

6.            Bent u bereid de maatregelen te versoepelen of zelfs helemaal op te heffen?

7.            Gaat u verder onderzoeken of het percentage fout-positieven niet nog hoger is dan in het voornoemde artikel wordt gesteld?

8.            Kunt u zich herinneren dat ik tijdens een technische briefing aan de heer Van Dissel de vraag heb gesteld wat de totale foutenmarge is bij de PCR-testen en dat de heer Van Dissel hierop aangaf dat hij het antwoord niet wist, maar hier later op terug zou komen?

9.            Kunt u mij alsnog antwoord geven op voornoemde vraag?