Polymerase chain reaction-test 

Vervolgvraag van het Lid Van Haga (Van Haga) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de polymerase chain reaction-test (PCR-test).

1.            Kunt u – gelet op het feit dat uw summiere reactie in uw schrijven aan de Tweede Kamer de dato 28 augustus 2020 onvoldoende inhoudelijk en specifiek is waar het gaat om de polymerase chain reaction-test (PCR-test) – alsnog antwoord geven op mijn 14 vragen van 18 augustus 2020 inzake de PCR-test? Indien nee, waarom niet?