Privacy & cookie Protocol

Van Haga respecteert de privacyrechten van de websitebezoekers en erkent hoe belangrijk het is om de persoonsgegevens van die bezoekers te beschermen.

Er wordt bepaalde informatie via de servers van Van Haga overgedragen door de internetbrowsers van de websitebezoekers, zodra ze de website openen. De informatie die wordt verwerkt is onder andere: datum en tijdstip van bezoek, de bestandsnaam van het opgevraagde bestand, de verwijzingswebsite, de status, de internetbrowser en het besturingssysteem dat de bezoeker gebruikt, het IP-adres van het apparaat en de grootte van de overgedragen gegevens.

 • 1.1 Van Haga gebruikt deze informatie om verbinding te maken met het apparaat van de bezoeker en de services van Van Haga en om het gebruik van de website mogelijk te maken. Van Haga mag die gegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de service (art. 6 paragraaf 1 (b) AVG).
 • 1.2 De informatie wordt tijdelijk opgeslagen in verbindingslogboeken zodat het gebruik van de website veilig is en de website goed functioneert. De wettelijke grond voor het verwerken van deze gegevens wordt vermeld in artikel 6 paragraaf 1 (f) AVG. Het legitieme belang van Van Haga is het beschermen van de Van Haga-systemen. U heeft het recht om op elk gewenst moment aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het verwerken van dergelijke informatie. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Van Haga, zoals omschreven in paragraaf 8 van dit Privacybeleid.
 • 1.3 Van Haga kan deze informatie voor statistische doeleinden gebruiken in een geanonimiseerde vorm.

Cookies

Op de website van Van Haga kunnen cookies worden geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die naar het apparaat van de gebruiker worden gedownload. Met cookies kunnen we ervoor zorgen dat onze website veilig is en goed functioneert (technische en functionele cookies) en kunnen we met informatie over de voorkeuren van onze websitebezoekers onze aanbiedingen op de website voor onze gebruikers zo aantrekkelijk mogelijk maken (Analytische cookies).

U kunt kiezen welke soorten cookies op uw apparaat worden toegestaan. Met uitzondering van Technische- en Functionele cookies die nodig zijn voor de werking van de website, worden cookies alleen geactiveerd als u dit uitdrukkelijk toestaat. Zie hierna voor meer informatie.

 • Technisch noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website mogelijk te maken.
 • Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze website.
 • Analytische cookies. Van Haga maakt met uw toestemming gebruik van de service van Google Analytics, een webanalysedienst die door Google wordt geleverd. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’, tekstbestanden die op de computers van bezoekers van de website worden geplaatst, waarmee Van Haga kan analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van de website door bezoekers, wordt in het algemeen door Google overgedragen en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google zal geen IP-adressen die door Google Analytics worden overgedragen met enige andere gegevens die door Google zijn opgeslagen associëren. Ga naar https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl voor meer informatie.

De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming (artikel 6 lid 1 (a) AVG). Google Analytics wordt uitsluitend geactiveerd indien u dit expliciet toestaat. Indien u het gebruik van Google Analytics hebt toegestaan, kunt u Google Analytics op elk gewenst moment uitschakelen door uw cookie-instellingen hierna bij te werken. U kunt Google Analytics ook uitschakelen door een browser plug-in te downloaden en te installeren. Gebruik hiervoor de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

De rechtsgrond voor de verdere verwerking van de met Google Analytics verzamelde gegevens zoals gebruik, analyse en opslag is artikel 6 lid 1 (f) AVG. Het gerechtvaardigd belang dat Van Haga nastreeft, is het verbeteren en optimaliseren van de website en de advertentiestrategie ten behoeve van de bezoekers van de website.

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk gewenst moment het gebruik van de analytische cookies uitschakelen via de cookie-instellingen.

Gebruikerscommunicatie

Indien u een e-mail stuurt of anderszins met Van Haga communiceert, dan gebruikt Van Haga die correspondentie om uw verzoek af te handelen en te antwoorden op uw vragen.

Wij mogen die gegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van die service (art. 6 paragraaf 1 (b) AVG).

Welke informatie wij verzamelen en verwerken

De categorie persoonsgegevens die Van Haga verwerkt is als volgt:
-Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);

Deze informatie wordt alleen verzamelt om vragen of opmerkingen af te handelen op een efficiënte en kwalitatief hoogstaande manier. Deze informatie zal worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Wie er toegang heeft tot uw gegevens

Van Haga mag uw informatie met andere rechtspersonen delen om te worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. Van Haga mag die gegevens delen met andere rechtspersonen op basis van art. 6 paragraaf 1 (f) AVG.
Van Haga heeft een legitiem belang bij het delen van uw gegevens voor interne administratieve doeleinden, met name om websiteservices te bieden en om eventuele vragen of opmerkingen af te handelen op een efficiënte en kwalitatief hoogstaande manier.
U heeft het recht om op elk gewenst moment aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het delen van dergelijke informatie. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Van Haga, zoals omschreven in paragraaf 8 van dit Privacybeleid.
In overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsregels, mag Van Haga ook gegevensverwerkers van derden gebruiken en uw informatie met dergelijke gegevensverwerkers delen die namens Van Haga services bieden die betrekking hebben op de website. Indien dergelijke gegevensverwerkers zich buiten de Europese Unie bevinden, respectievelijk het Europese Economische Gebied, dan bevinden deze gegevensverwerkers van derden zich in een land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat het voldoende beveiligingsmaatregelen aangaande gegevensbescherming hanteert, zoals wordt gesteld in de gegevensbeschermingsclausules die door de Europese Commissie zijn aangenomen en die van toepassing zijn op Van Haga en de gegevensverwerker van derden

Bewaartijd

Van Haga slaat uw gegevens alleen op zolang dat nodig is en zodra de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt, zijn bereikt of – indien de relevante wetgeving een langere bewaartijd toestaat – gedurende de opslag- en bewaartijd zoals wettelijk geregeld. Daarna worden uw gegevens verwijderd.

Uw rechten onder de AVG

U hebt mogelijk zonder beperking de volgende rechten conform de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • Het recht van inzage: u hebt te allen tijde het recht om een bevestiging van Van Haga te verkrijgen of Van Haga al dan niet persoonsgegevens van u verwerkt en u hebt ook het recht om uw persoonsgegevens die door Van Haga zijn opgeslagen op elk gewenst moment in te zien. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen met Van Haga, zoals omschreven in clausule 8 van dit Privacybeleid.
 • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens: indien Van Haga uw persoonsgegevens verwerkt, dan zal Van Haga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er passende maatregelen worden getroffen, zodat uw persoonsgegevens correct en up-to-date zijn voor de doeleinden waarvoor Van Haga uw persoonsgegevens heeft verzameld. Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan hebt u het recht om deze gegevens te laten rectificeren. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen met Van Haga, zoals omschreven in clausule 8 van dit Privacybeleid.
 • Het recht op gegevenswissing of het recht op beperking van verwerking: u hebt mogelijk het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen of het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen met Van Haga, zoals omschreven in clausule 8 van dit Privacybeleid.
 • Het recht om uw toestemming in te trekken: indien u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtsgeldigheid van het verwerken van de gegevens gebaseerd op de toestemming voordat de toestemming werd ingetrokken. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen, zoals omschreven in clausule 8 van dit Privacybeleid of doorgaan zoals verder beschreven in dit Privacybeleid (bijv. uw cookie-instellingen met betrekking tot trackingcookies bijwerken).
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt mogelijk het recht om uw persoonsgegevens die u aan Van Haga hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen of deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen, zoals omschreven in clausule 8 van dit Privacybeleid.
 • Het recht van bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens zoals nader omschreven in dit Privacybeleid.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: u hebt het recht om een klacht in te dienen bij een in de Europese Unie gevestigde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming. U kunt hiervoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Neem contact op met Van Haga

Indien u vragen heeft over dit Privacy beleid en de manier waarop Van Haga gegevens verwerkt of als u beroep wilt doen op enige rechten die u heeft overeenkomstig de AVG, neem dan contact op met:

Van Haga
Palletweg 32
2031 DB Haarlem
wybren@vanhaga.nl

Wijzigingen in het Privacy & Cookie Protocol
Van Haga behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit Privacybeleid. Wij adviseren u het Privacy & Cookie Protocol regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit Privacy & Cookie Protocol is voor het laatst aangepast op 12 mei 2020.