Schriftelijke vragen

Hydroxychloroquine

Vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake hydroxychloroquine.

17 augustus 2020

Lees meer

PCR-test

Vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de polymerase chain reaction-test (PCR-test).

17 augustus 2020

Lees meer

Studenten- en studieverenigingen

Vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de tijdens de persconferentie aangekondigde aanvullende maatregelen voor studenten- en studieverenigingen.

09 augustus 2020

Lees meer

Dairy farms

Vragen aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake het rapport "Nitrogen deposition and ammonia concentrations in the Dwingelderveld as affected by surrounding dairy farms".

08 augustus 2020

Lees meer

Columnist bedreigd

Vragen aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat een man die de dochter van een columnist bedreigde een taakstraf van twintig uur kreeg opgelegd.

07 juli 2020

Lees meer

Dansscholen

Vragen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de aangenomen motie Van Haga – Hiddema inzake duidelijkheid voor de dansscholen.

18 juni 2020

Lees meer

Hydroxychloroquine

Vragen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over hydroxychloroquine.

26 mei 2020

Lees meer

Btw-regels e-commerce 

Vragen aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris van Financiën over het voorgenomen uitstel van nieuwe btw-regels voor e-commerce van de Europese Commissie.

14 mei 2020

Lees meer

Verliesverrekening Vpb

Vragen aan de Minister van Financiën over de uitvoering van de aangenomen motie inzake de verruiming van de verliesverrekening van de Vpb.

11 mei 2020

Lees meer

Coronaboetes studentenhuis

Vragen aan de Minister van Financiën over de uitvoering van de aangenomen motie inzake de verruiming van de verliesverrekening van de Vpb.

11 mei 2020

Lees meer