Vragen van het Lid Van Haga (Van Haga) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake testmethodes voor COVID-19.

1.            Kunt u aangeven wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot antigeen testen? Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van deze testmethode en hoe verhoudt deze testmethode zich tot de PCR-test?

2.            Wat is het percentage ‘false positives’ en ‘false negatives’ van de antigeen test in Nederland en wat betekent dit voor de cijfers en statistieken inzake het aantal besmettingen?

3.            Kunt u aangeven welke stappen u zet om antigene tests te bemachtigen voor ziekenhuizen, verzorgingshuizen, vliegvelden, cruiseterminals, universiteiten, scholen, kantoren, fabrieken et cetera, zodat de economie snel weer kan opstarten?

4.            Kunt u aangeven wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de serologische test? Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van deze testmethode en hoe verhoudt deze testmethode zich tot de PCR-test?

5.            Wat is het percentage ‘false positives’ en ‘false negatives’ van de serologische test in Nederland en wat betekent dit voor de cijfers en statistieken inzake het aantal besmettingen?

6.            Kunt u aangeven wat het nut is van het gebruik van serologische testen in het licht van de aanbevelingen van de IDSA? (zie link: https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-serology/)

7.            Kunt u – gelet op het feit dat u nog geen antwoord hebt gegeven op mijn schriftelijke vragen met betrekking tot de PCR-test, ingezonden op 18 augustus 2020 – aangeven wat in Nederland het percentage ‘false positives’ en ‘false negatives’ van de PCR-test betreft en wat dit betekent voor de cijfers en statistieken inzake het aantal besmettingen?

8.            Kunt u aangeven wat het verschil in sensitiviteit is tussen antigeen testen en PCR-testen?

9.            Kunt u aangeven wat de kosten zijn van één PCR-test, de kosten van het onderzoek naar aanleiding van één PCR-test en de totale kosten van het gebruik van de PCR-test en nader onderzoek tot op heden? Hoe rechtvaardigt u deze kosten in het licht van de kosten van gebruik van de andere testmethodes, zoals antigeen testen?