Verliesverrekening Vpb

Vragen van het lid Van Haga (Van Haga) aan de Minister van Financiƫn over de uitvoering van de aangenomen motie inzake de verruiming van de verliesverrekening van de Vpb (ingezonden 11 mei 2020).

1. Bent u op de hoogte van de aangenomen motie Van Haga/Baudet inzake de verruiming van de verliesverrekening van de Vpb en dan specifiek de verruiming van de carry back en carry forward?

2. Kunt u aangeven op welke wijze en binnen welke termijn u uitvoering zult gaan geven aan deze motie?

3. Kunt u aangeven of en zo ja, wanneer u deze motie zult verwerken in wetgeving?

4. Kunt u aangeven welk belastingjaar het eerste jaar zal zijn waarvoor de verruiming van de carry back en de carry forward zal gelden?